antmokėti

1 antmokė́ti (ž.) intr. permokėti, duoti viršaus: Brangiai reik antmokė́ti perkant Dr. \ mokėti; antmokėti; apmokėti; atmokėti; damokėti; įmokėti; išmokėti; numokėti; pamokėti; permokėti; primokėti; sumokėti; užmokėti; paužmokėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • antmokėjimas — 1 antmokėjimas sm. (1) → 1 antmokėti: Menkas antmokėjimas numokėjimas 2 markių ant nedėlios LC1878,5. mokėjimas; antmokėjimas; apmokėjimas; atmokėjimas; damokėjimas; įmokėjimas; išmokėjimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmokėti — 1 apmokėti 1. tr., intr. atlyginti, sumokėti tai, kas priklauso, privaloma: Ažu mokyklę reikia apmokėt ir knygas nuspirkt Dgč. Apmokėjo visiems skolininkams BsMtII168. Ma[no] visos mokystos apmokėta Rod. JAV moters darbas apmokamas pigiau, negu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmokėti — 1 atmokėti 1. tr., intr. K duoti pinigus ar kitokias vertybes, atsilyginant už ką, atsiteisiant: Jau įstengia jie ne tik palūkanas nustatytu laiku atiduoti, bet jau gali po kiek ir pačių skolų atmokėti I.Simon. Penėk [mane] tris metus – paskui aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • damokėti — 1 ×damokėti (hibr.) tr.; SD458 primokėti, pridėti viršaus: Už tą daiktą teko jam dar tris litus damokėti rš. ^ Ko akimis nedaveizėsi, tą kišene damokėsi LMD. mokėti; antmokėti; apmokėti; atmokėti; damokėti; įmokėti; išmokėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmokėti — 1 išmokėti 1. tr., intr. R50, K sumokėti už ką: Algas išmokėti BŽ78. Šmotą pinigų išmokėjau J. Dabar sakyk, kuo aš tau skolingas, – išmokėsiu Ašb. Aš išmokėsiu [už nuganytus rugelius], berneli, tik nepasakyki tėveliui JD702. | Kraujais skolas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokėti — 1 mokėti, moka, ėjo 1. tr., intr. SD252, R97, K duoti pinigus ar kitokias vertybes, atlyginant už ką nors panaudotą, įsigytą, atliktą ar apsiimtą, įsipareigotą padaryti: Negaliu valioti mokėti taip brangiai J. Gėrė dieną, gėrė naktį, mokėt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numokėti — 1 numokėti 1. tr., intr. sumokėti: Visus piningus numokėti KII218. Kiekgi už arklį dar numokėjai? Grž. Tada amtmonui skelančiąją čyžę numokėsiu prš. 2. intr. nusukti mokant: Mokėjo pinigus, nepažiūrėjau, tas ir numokėjo – dabar griebk atsiraitęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamokėti — 1 pamokėti 1. intr., tr. Rm, Lp atiduoti pinigais už priklausomą turto dalį: Nenorėdamas žemės skaldyti, pamokėjo savo broliui pinigais Š. Dviem pamokės, o su trečiu žemę par pusę parsikirs Užv. Tegu tik kelias iš sklypo, mes pamokėsim Trgn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paužmokėti — 1 paužmokėti tr., intr. užmokėti: Paažmokėj[o] jau až darbadienius Kli. mokėti; antmokėti; apmokėti; atmokėti; damokėti; įmokėti; išmokėti; numokėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permokėti — 1 permokėti 1. intr. Jnš per daug sumokėti: Aš parmokėjau už teliuką Vb. Čia tai gal jau permokėjai Užp. 2. tr., intr. sumokėti: Permokėk man šimtą tūkstančių, ir žemė bus tavo Rš. mokėti; antmokėti; apmokėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.